© 2015 - SEMMA. All rights reserved.

Referenties

Stichting Emancipatie Mens en Maatschappij Amsterdam e.o.

De Stichting stelt zich ten doel de emancipatie van mens en maatschappij
In Nederland, specifiek in de regio Amsterdam en omgeving, met als
invalshoek de seksualiteit te bevorderen
.

De Stichting gaat er daarbij vanuit dat mensen gelijk in waarde zijn
en -met inachtneming van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid
jegens haar of zijn medemens- het recht hebben, keuzes
uit hun mogelijkheden te doen.

De Stichting beoogt een samenleving te bewerkstelligen die waarborgt
dat mensen volgens deze beginselen kunnen leven.
Het inzicht te verspreiden dat voor seksueel gedrag dezelfde beginselen gelden
als voor elk ander aspect van sociaal gedrag.
Het scheppen en/of verbeteren van voorzieningen om volgens deze
beginselen te kunnen leven.

SEMMA