© 2015 - SEMMA. All rights reserved.

Referenties

Stichting SHIVA

Sinds de oprichting in 2001 heeft ShivA (staat voor Spiritualiteit Hiv Aids) zich
een positie verworven in het aidsveld dat niet meer weg te denken is. ShivA bereikt de kwetsbare groepen binnen het hiv-veld en is een serieuze gesprekspartner voor professionals.
De doelstelling van ShivA is om mensen met hiv -onder professionele begeleiding- (weer) toegang te laten vinden tot hun eigen krachtbronnen om zo persoonlijke antwoorden te kunnen geven op hun levensvragen.
Wezenlijk voor de methode van ShivA is om deelnemers in een veilige omgeving met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar inspireren en op weg helpen. ShivA heeft daartoe een breed scala aan activiteiten ontwikkeld.
Allereerst is er de website die iedereen anoniem kan bezoeken en waar mensen geïnformeerd en bemoedigd worden contact te zoeken door ervaringen van lotgenoten. Bovendien is er de mogelijkheid om op deze wijze contact te zoeken voor individuele begeleiding. Het online ShivA huis, is alleen toegankelijk met een wachtwoord, biedt allerlei mogelijkheden voor uitwisseling.
Daarnaast zijn er fysieke groepsbijeenkomsten voor verschillende subgroepen , bijvoorbeeld I love my life en de kloosterretraites.
Niet iedereen echter voelt zich thuis in een groep en voor de meest kwetsbare mensen met hiv die onder (zelf)stigma gebukt gaan en in groot isolement leven, zijn groepsbijeenkomsten (nog) niet geschikt. Voor hen is het vangnet project van ShivA bedoeld, individuele begeleiding door geestelijke verzorgers en de Positive Sisters.

In 2015 heeft ShivA aan 550 personen persoonlijke, intensive begeleiding geboden. Daarnaast heeft een veelvoud aan mensen het aanbod van ShivA gebruikt om de eigen levensvragen te verdiepen, nieuwe levensmoed op te doen, hun mening te scherpen aan de opvattingen van andere mensen met hiv of de professionals van ShivA. Kanalen hiervoor waren de website, het online ShivA Huis, bijdragen op congressen en in de media.

De financiële onderbouwing van alle werkzaamheden bestaat niet uit structurele financiering maar is afhankelijk van giften en projectfinanciering door diverse fondsen.

In 2015 heeft ShivA zich tot ons gewend met de vraag of Semma financieel wil bijdragen aan het project: ShivA Huis-Community online. Dit online-project probeert mensen met hiv/aids te ondersteunen bij vragen rond zingeving, seksualiteit en spiritualiteit. Dit helpt de kwaliteit van hun leven verbeteren, ook onder moeilijke omstandigheden. Soms is de lijn tussen vertwijfeling en nieuwe levensmoed zo dun.

Semma heeft € 9500,00 gedoneerd aan ShivA-project Huis-Community online.
SEMMA