© 2015 - SEMMA. All rights reserved.

Referenties

De stichting SEMMA heeft, om studie en onderzoek te bevorderen,
op 5 Oktober 2000 de
Stichting Jeanne van Velse-Hoogland Fonds, opgericht.
Kortweg Jeanne Fonds geheten.

Het Jeanne Fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.  Het verbreiden van inzicht dat voor seksueel gedrag dezelfde beginselen
      gelden als voor elk ander aspect van sociaal gedrag.
b.  het ondersteunen van instellingen met een verwante doelstelling als de stichting.
c.  Alle andere wettige middelen die ter bereiking van haar doel nuttig kunnen zijn.

Foto van onze naamgeefster, 

 Jeanne van Velse-Hoogland.

Dus, bent u bezig met onderzoek of gaat u onderzoek doen, en past dit
onderzoek binnen de doelstellingen van het Jeanne Fonds, dan
kunt u een aanvraag voor subsidie indienen.

SEMMA