© 2015 - SEMMA. All rights reserved.

Referenties

(Stichting Emancipatie Mens en Maatschappij Amsterdam e.o.)

De stichting stelt zich ten doel:

a.   Emancipatie van mens en maatschappij met als invalshoek de seksualiteit.

b.   Zij gaat er daarbij vanuit dat alle mensen gelijk in waarde zijn en, met inachtneming van 
      ieders persoonlijke verantwoordelijkheid jegens haar of zijn medemens, het recht
      hebben, keuzes uit hun mogelijkheden te doen.

c.   De stichting beoogt een samenleving te bewerkstelligen, die waarborgt dat mensen
      volgens deze beginselen kunnen leven.

Deze beginselen gelden evenzeer voor seksueel gedrag als voor elk ander sociaal gedrag.

SEMMA neemt alleen aanvragen in behandeling die:

*  Passen binnen de doelstellingen van het Fonds.

*  Tenminste vier maanden voor aanvang van het project -compleet- zijn ingediend.

*  Het fonds verstrekt nimmer achteraf een bijdrage.

*  Reeds aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking.

SEMMA